เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

พบแหล่งน้ำมัน-ก๊าซ แห่งใหม่ ที่ อ .นครไทย

แชร์ในเฟชบุ๊ค แบ่งปัน

พบแหล่งน้ำมัน-ก๊าซ แห่งใหม่ ที่ อ .นครไทย

พบแหล่งน้ำมันใหม่


ที่ห้องประชุม 741 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายนริศ  ปิยพฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในการประชุมร่วมกับผู้แทนจากบริษัท ทวินซ่า ออยด์  ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นผู้ได้รับสัมปทานจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในโครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียม ของแปลงสำรวจบนบกหมายเลข L 7/50 ในพื้นที่ของตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จ.พิษณุโลก

 

ทั้งนี้บริษัท ทวินซ่า ออยด์  ลิมิเต็ด ได้รับการอนุมัติสัมปทานเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2550 หลังจากได้รับสัมปทานบิษัทจึงได้ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบสองมิติ เพื่อตรวจสอบ และยืนยันลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาและลำดับชั้นหินในแหล่งกักเก็บ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอชาติตระการ อำเภอนครไทย อำเภอวังทองและอำเภอวัดโบสถ์ ผลการศึกษาโครงสร้างดังกล่าวได้ข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจนเพียงพอต่อการวางแผนเจาะสำรวจปีโตรเลียมในแปลงสำรวจ ในพื้นที่ของตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย

 

แหล่งข่าว จากบริษัท ทวินซ่า ออยด์  ลิมิเต็ด เปิดเผยว่า ช่วงปี 51-52 เคยสำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือน ประเมินแล้วน่าจะมีก๊าซและน้ำมัน ทำให้บริษัทต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โครงการ ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ กำหนดกลางเดือนมีนาคม 2555 จะลงพื้นที่เปิดรับฟังผู้ที่คาดว่า จะมีผลกระทบอ่อนไหว คือ นำชุมชน สถานศึกษา สถานพยาบาล ศาสนสถานและประชาชนในพื้นที่

 

พร้อมกับเก็บข้อมูลรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงกุมภาพันธ์ -พฤษภาคม 2555 นี้ คาดว่าน่าจะเสร็จในเดือนมิถุนายน- สิงหาคม 2555 จากนั้นบริษัทผู้ได้รับสัมปทานนำเสนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความเห็นชอบตามประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2552  ก่อนที่จะเริ่มดำเนินงานโครงการ


หลัง EIA ผ่าน บริษัทจะดำเนินการขุดเจาะด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่ ระดับความลึก 1,600 เมตร (ลึกน้อยกว่าบ่อ น้ำมันสิริกิติ์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ที่ระดับ 3,000 เมตร) ซึ่งความลึกที่แตกต่างกันนั้น เป็นผลมาจากชั้นหินที่ไม่เหมือนกัน โดยบริษัทจะลงทุนอีกประมาณ 70-100 ล้านบาท เพื่อจุดเจาะบ่อน้ำมันและก๊าซจำนวน 1 หลุม ที่ ต.หนองกะท้าว อำเภอนครไทย จากนั้นค่อยมาประเมินกันอีกว่า ควรนำก๊าซและน้ำมันดิบ ขึ้นมาคุ้มค่าเชิงพาณิชย์หรือไม่


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ และอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่


http://www.phitsanulokhotnews.com/12095

TOP

เพิ่มหัวข้อใหม่